ایده - ایده چیست

ایده چیست:--------ایده : یک مفهوم یا یک اثر ذهنی است.خلاقیت: بوجود آوردن چیزی نودر ارتباط با بشریت از روشی دور از انتظار و جدید است.ایده برتر: ایده خلاقی است که راهکار بهتر و با ارزشتر را برای حل چالش موجود، پاسخ به یک نیاز و کشف دنیای ناشناخته ارائه و پاسخگوی سوالات زیر باشد:

چالش پیش رو چیست؟ مخاطبآن کیست؟راهکارجدید ارائه شده چیست؟

چه تفکری ایده است: هرتفکری که در چارچوب تعریف ایده مطابق تعریف فوق قرار گیرد ایده می‌باشد. (تفکری که منجر به تغییر کمی و کیفی محصول می‌شود.)

1-ایده‌هایی
که مرتبط با محصولات و چیزهای موجود می‌باشد به شرط تغییر در ساختار آن ایده می‌باشد.2-پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و طرح‌های تحقیقاتی که مبتنی بر نوآوری باشد و منجر به تولید محصول جدید یا ابداعروش علمی جدید شود در صورتیکه بیش ازدو سال از ثبت اختراع، تاییدیه علمی یا ارائه مقاله نگذشته باشد، ایده محسوب می شود.

http://jahan-tecknic.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 65 بازدید