# هیتر_مرغداری

طراحی جهت گرم کردن سالن مرغداری ها:معایب استفاده از روش سنتی( چراغ )

    1:با خوابیدن نگهبان شیفت مخصو صا در شبها دمای سالن سرد یا خیلی گرم می گرددوباعث سرماخوردگی-  گرمازدگی گله جوجه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید