# رسا

ویژگی های ایده :

1-  ساده بودن.2-  زیرکانه بودن. 3-  به خوبی ترسیم و ارا ئه شدن. 4- آشنا و مانوس بودن.  5- قوی و رسا بودن.  6- توانایی بکارگیری آن در چندزمینه. ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 53 بازدید