# برق_کم

اکنون پیشنهادات قابل توجهی در مورد بهینه سازی سوخت داریم

  1:کشیدن سایبان یا حفاظ استاندار اطراف هیتر به طوری که مانع مکش هوای فنها نگردد. دلیل علمی: دمای درون جو(حدود 35 کیلومتری ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید