مزییت هیترهای جهان تکنیک

 

طراح هیتر جهان تکنیک

 

 با علم واطلاع از نحوه پرورش طیور توانایی ساخت ادوات را خواهیم داشت .

 

جهان تکنیک با استفاده از نظریات و انتقادهای مشتریان گرامی باعث بهتر شدن کیفیت محصول تولیدی خود  گردید. وهمیشه آماده دریافت نظریات میباشیم

 

(جهان تکنیک)امروز جهت پیشرفت علم پرورش مرغ اقدام به تحقیقات گسترده ای نمود که نتیجه را در اختیار مخاطب (مرغدار عزیز میگذاریم).

 

دستیابی به عملکرد مطلوب مستلزم تامین شرایط محیطی مطلوب برای جوجه ها میباشد مناسب بودن شرایط محیطی فقط با توجه به وضعیت جوجه ها نه نیاز یا خواسته مرغدار تامین می گردد.

 

پرورش طیور: حرفه ای که در آن هر عملی  عکسل العملی مقتضی را به دنبال داشته تنها در صورت مطلوب بودن یک سلسله عوامل مرتبط به هم در نهایت تولید مطلوب  اقتصادی و بهینه حاصل میگردد.عوامل به شرح زیر میباشد:

 

الف:پاکسازی وبهداشت سالن

 

ب:نور کافی

 

ج:حرارت وتهویه مناسب

 

د:تغذیه (آب ودان)

 

 

 

شرایط پرورش یک گله خوب:

 

 1:انتخاب جوجه یکروزه (نوع وکیفیت جوجه یکروزه  عاملی تعیین کننده در نتیجه به دست آمده و عملکرد نهایی گله میباشد .با انتخاب جوجه مرغوب واز سویه پر بازده در نهایت بهروری  بهبود یافته  سود حاصله  افزایش می یابد نکات مورد توجه:

 الف: سن گله مادر

 ب:نتایج آزمایشات سرمی که  عوامل را میتوان از شرکتهای تولید جوجه یکروزه  بعمل آورد

 

 2. آماده  و پاکسازی  سالن :باید از زمان ورود جوجه آگاهی داشت.این امر ازآنجا  اهمیت دارد که تا حداقل یک روز پیش از ورود جوجه سالن  برای ورود جوجه ها آماده بوده  در نها یت جوجه ها پس از تحمل شرایط سخت حمل ونقل بمحیطی آرام آماده و راحت وارد شوند .(هرگز نباید انجام فعالیتهای پر استرس و تنشزا تا زمان ورود جوجه ها تاخیر افتد )

 

 همچنین باید تجهیزات گرمایشی حد اقل از یک روز پیش از ورود جوجه ها به کار افتاده باشد تا در زمان ورود جوجه ها دمای سالن در حد مطلوب بوده و تمام مناطق سالن دمای یکنواختی داشته باشند و باید آب خوریها و دانه خوریها چند ساعت قبل از ورود جوجه ها پر شوند.

 

3-الف: از رفتار خوشونت آمیز با جوجه ها و سرو صدای زیاد کاملا اجتناب گردد

 ب: هنگام تخلیه جوجه ها سرعت وظرافت بایستی توام بوده باید کلیه افراد حداقل یک ساعت سالن را ترک کنند تا جوجه ها در سالن استقرار یابند واسترس وارده از حمل ونقل وتخلییه قدری کاهش یابد.

(به هیچ عنوان جوجه ها به مدت طولانی درون کارتن اولیه به حال خود رها نشوند.

 

4:  دمای جوجه ریزی و تامین رطوبت محیط بسیار مهم است.

 

الف :جوجه یکروزه کلبدی بسیار ظریف داشته حداقل در چند روز اول قادر به حفظ رطوبط بدن خود نمی باشد

 

 ب: بطور کلی در سه روز اول جوجه ریزی دمای محیط در سطح جوجه ها (5سانتیمتری از بستر )باید حدود 30-31درجه سانتیگراد بوده از روز سوم به بعد هر سه روز باید یک درجه از دمای محیط کم شود تا در نهایت در دمای 20-21 درجه سانتیگراد تثبیت شود(این عمل با هیتر ساخت جهان تکنیک وسنسورهای هشدار دهنده اتوماتیکش امکان پذیر است )

 

 5: الف:بلافاصله پس از ورود جوجه ها بایستی دان در اختیار جوجه ها قرار گرفته واز گرسنگی دادن آنها به هر عنوان بطور اکید اجتناب گردد.

 

 ب:توزیع دان بایستی حداقل 5 بار در روز به مقادیر کم صورت پذیرد.

 

 

6:اب یکی از مواد معدنی مهم و مورد نیاز جوجه میباشد.باید در ازای  هر 80 قطعه جوجه یک آبخوری موجود باشد.(افزایش تعداد جوجه ها به ازای هر آبخوری موجب کاهش مصرف آب وناهماهنگی گله می گردد)

 

7:تهویه مناسب: ( گرم نگه داشتن سالن نباید مانع از دسرسی به هوای تازه باشد  به منظور دستیابی به حرارت مورد نظر با مسدود کردن کلیه روزنه ها در سالنهایی که فاقد عایق بندی مناسب هستند به منظور دستیابی به درجه حرارت مورد نظربا حداقل هزینه سوخت صورت میگیرد ولی باعث کاهش میزان  اکسیژن و تجمع گازهای سمی  نظیر دی اکسید کربن و گاز اوره در سالن خواهد شدو متعاقبا  در سنین بالاتر  منجر به بروز اسیب گشته وهمچنین سایر عوارض  تحت بالینی تاثیر منفی بر روی کارایی پرنده را بدنبال خواهدداشت.

 

 این همه اطلاعات در مورد پرورش جوجه نیست با پیگیری شما بر روی این وبلاک و پرشین بلاگ به دستاوردهای شیرین دست پیدا خواهید نمود.jahan-tecknic.blogfa.com

Jahan-tecknic.persianblog.irودیگر09173074412

/ 0 نظر / 36 بازدید