راه های کم کردن سوخت در مرغداریها

بسمه تعالی

رطوبت نسبی

رطوبت نسبی بیانگر میزان رطوبت ویا بخار موجود در هوا در مقایسه با میزان آبی که میتواند در خود نگه  دارد می باشد. به بیان دیگر رطوبت نسبی  به درصد اشباع هوا از بخار آب در یک دمای مشخص  اشاره می کند . هرکاه میزان  مشخصی از هوا گرم شود قابلیت نگهداری رطوبت آن افزایش می یابد پس هرگاه دمای هوا بیشتر شود رطوبت نسبی کاهش می یابد.

با افزایش رطوبت نسبی توانایی پرنده جهت دفع گرما به روش تبخیر کاهش می یابد. رطوبت نسبی  بالا به همراه  دمای بالای محیط (بیش از 32 درجه سانتیگراد و 90درصد رطوبت نسبی ) مشکل ساز میباشد-با رشد پرنده این اثر شدید ترخواهد شد. اگر پرنده نتواند به شکل مناسبی گرمای اضافی بدنش را دفع نماید توانایی اش جهت تنظیم دمای درونی و فعایتهای طبیعی بدن کاهش می یابد.

دمای پیشنهادی بر اساس رطوبت نسبی ودمای بدن در هوای ساکن

80درصد

70درصد

60درصد

50درصد

40درصد

30درصد

وزن (گرم)

27

29

29.5

32

32.5

33

42

26.5

28

29

31

31

32

175

25.5

27

28.5

29.5

30

30

486

25

26

26.5

27.5

28

28

931

22.5

23.5

24

25

25

26

1467

20.5

21

22

22.5

23

23

2049

16

17.5

18.5

19.5

20

20

2634

 

/ 0 نظر / 14 بازدید